SỰ KIỆN – HỘI THẢO

SỰ KIỆN: "BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH 2.000 TỪ/PHÚT"

  • Một chương trình tuyệt vời TRUYỀN CẢM HỨNG trong sự trưởng thành của cuộc sống của một bậc thầy trong lĩnh vực truyền cảm hứng về cuộc sống - Aloha Tuấn. 

  • Chương trình sẽ nói cho bạn biết: Thành Công nằm ở Tính Cách Con Người,Sau đó đến cách để Tiếp Thu Tinh Hoa Kiến Thức của Nhân Loại, cuối cùng là hành động để đạt được kết quả.

  • Không chỉ là một chương trình dạy bạn cách đọc sách 2.000 từ/phút. Đó là một chương trình về "SẠCH TRÍ + AN TÂM + KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH SIÊU TỐC"!  

SỰ KIỆN: "TRỞ THÀNH BẬC THẦY VỀ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY"

Nội dung GIẢNG DẠY: (2- 4 BUỔI TỐI)

[01] Thấu hiểu sâu sắc nội tâm của chính mình & người khác.

[02] Hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình.

[03] Định hướng điểm mạnh & nghề nghiệp của chính mình.

[04] Xây dựng được phong cách Quản lý & lãnh đạo phù hợp cho chính mình.

[05] Cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh

[06] Hiểu rõ về xu thế giá trị, tính cách và đặc điểm cá nhân của các đối phương

[07] Phát triển sự thấu hiểu lẫn nhau thông qua việc giao tiếp tốt hơn

[08] Nhận biết đặc điểm giao tiếp của người xung quanh mình

[09] Vun đắp các mối quan hệ trong gia đình trở nên tốt hơn

[10] Khơi dậy các tài năng tiềm ẩn của mình.