LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC SẮP DIỄN RA TẠI ALOHA EDUCATIONKHOÁ HỌC: NHẬP MÔN - PHÁP THIỀN "TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ" (3.900.000Đ)

Nội dung: Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", Chuyên sâu "Năng Đoạn Kim Cương", Chuyên Sâu "NLP"; Luật Nhân Quả, Luật Hấp Dẫn, Pháp Thiền "Hoo'ponopono, Bí Quyết Đọc Sách 2.000 Từ/Phút. ..

LỊCH KHAI GIẢNG:

SGK12: 18H - 22H, ngày 10 - 12 -13 - 14 - 15 Tháng 09/2018 (5 BUỔI TỐI) 

SGK13: 18H - 22H, ngày 24 - 26 -27 - 28 - 29 Tháng 09/2018 (5 BUỔI TỐI) 

SGK14: 18H - 22H, ngày 08 - 10 - 11 - 12 - 13 Tháng 10/2018 (5 BUỔI TỐI) 

SGK15: 18H - 22H, ngày 22 - 24 -25 - 26- 27 Tháng 10/2018 (5 BUỔI TỐI) 

⇒ ĐĂNG KÝ NGAY ⇐

Thanh toán trước ngày .../.../...., học phí chỉ còn: 2.900.000ĐKHOÁ HỌC: CHUYÊN SÂU - PHÁP THIỀN "TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ" (9.900.000Đ)

Nội dung: Chuyên sâu - Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", 7 tầng Tâm Pháp, 7 Giai Đoạn Rèn Luyện, 49 Tuyệt kỹ của Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", Các nguyên lý cao cấp tối thượng để luyện "Trí" cực sạch, cực tĩnh. Các nguyên lý tối thượng của Thiền Tông, Chuyên sâu các quy luật vũ trụ, các quy luật hiện hữu, chuyên sâu các nguyên lý vận hành Vũ Trụ, Trời Đất & Con Người ... 

LỊCH KHAI GIẢNG: 

⇒ ĐĂNG KÝ NGAY ⇐

Thanh toán trước ngày .../.../...., học phí chỉ còn: 6.900.000Đ