Lịch Hội Thảo

LỊCH SỰ KIỆN - HỘI THẢO TẠI ALOHAEDUCATION.VN 


SỰ KIỆN: BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH 2.000 TỪ/PHÚT & LẮNG ĐỌNG SÂU HƠN CẢ TIỀM THỨC! 

LỊCH SỰ KIỆN:

🏵️ THÁNG 11/2018:

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, Ngày 18/11/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

🏵️THÁNG 12/2018:

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 02/12/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 09/12/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 16/12/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 23/12/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

- HỘI THẢO, 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 30/12/2018

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

🏵️THÁNG 01/2019:

- 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 06/01/2019

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

- 18h - 22h, Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

- Địa Điểm: Khách Sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM