Về Aloha Tuấn

alohatuan02
  • Ông được biết đến như một vị Đạo sư, một Bậc thầy Tâm linh người Việt Nam.

  • Sáng lập trường phái thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”.

  • Là tác giả của của những bộ sách Tâm linh tuyệt vời: “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”; “Giác Ngộ - Bí Mật Tối Cao”; “Hành Trình Siêu Vượt Ra sự tồn tại của “Cái Ta”; “Chứng ngộ tối thượng - cảnh giới tuyệt đối”. ....

  • Ngoài ra ông còn được biết đến với vai trò như một doanh nhân, nhà đầu tư, bậc thầy truyền cảm hứng sống, học tập và làm việc.